Project img1
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ Εργασίες επισκευής βατού δώματος σε κτίριο ΟΤΕ με επισκευή υφιστάμενων κλίσεων, τοποθέτηση ασφαλτόπανου και επισκευή όψεων
ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΝΑΥΣΗ ΙΚΕ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΜΑΘΙΑ