Υπηρεσίες

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ – ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 • Έκδοση οικοδομικών αδειών (κατοικίες / βιομηχανίες / επαγγελματικοί χώροι)
 • Διαδικασία παρέκκλισης όρων δόμησης (βιομηχανίες)
 • Αρχιτεκτονικές Μελέτες
 • Στατικές Μελέτες
 • Αδειοδότηση αυθαιρέτων κατασκευών
 • Αρχιτεκτονικές – Τοπογραφικές αποτυπώσεις υφιστάμενων χώρων

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

 • Επίβλεψη ανέργερσης οικοδομών
 • Πολεοδομικός προέλεγχος ακινήτων προ αγοράς
 • Σύνταξη προμετρήσεων & προϋπολογισμών για επενδυτικά προγράμματα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ

 • Ανέγερση ιδιωτικών κατοικιών
 • Αγορές ακινήτων για εκμετάλλευση

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΩΝ)

 • Κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος
 • Μεταλλικές κατασκευές
 • Ειδικές κατασκευές